Taxislužba Viky Most
a široké okolí.

Bezpečně         Spolehlivě        Rychle

Ceník TAXIZlevněný tarif při jízdě nad 50 km je sazba 20 Kč/km.
Při započetí jízdy nutno zaplatit zálohu předpokládané ceny.
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč.
Tarif

1 - základní jízdné
2 - ztížené jízdné
3 - cesta zpět (stejná trasa)
4 - minimální jízdné

jízdné
30
45
5
50
Přístavné

15
15
0
0
Sazby

čekání
5
5
5
0