Taxislužba Viky Most
a široké okolí.

Bezpečně         Spolehlivě        Rychle

Ceník zásilek a stěhování:
Most - Most ................... 300 Kč
Jízda mimo Most ..... 15 Kč/km*

Při započetí jízdy nutno zaplatit zálohu předpokládané ceny.
* Počítá se každý započatý km jízdy.